Drone Sandbox

Drone Sandbox

WHAT'S DRONE SANDBOX ?

 

เราเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมโดรนแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองธุรกิจ StartUp ไทย

“We are Innovation Hub in Drone’s Business for THAI’s StartUp”

 

- ศูนย์รวมการฝึกอบรม
- ทดสอบเทคโนโลยีโดรนแนวใหม่
- การค้นพบตัวตน (Inspiration Spark) ในการสร้างอาชีพใหม่ (Future Jobs)


Drone SandBox 2021 เป็นสถานที่ศูนย์รวมการฝึกอบรมและทดสอบเทคโนโลยีโดรนแนวใหม่ที่เน้นการ พัฒนาคน สร้างแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ การค้นพบตัวตน (Inspiration Spark) ในการสร้างอาชีพ ใหม่ (Future Jobs) มูลค่าสูงจากฐานนวัตกรรม โดยผ่านการเรียนรู้แบบการเล่นพร้อมการเรียนรู้ และสเต็ม (Playing + Learning and STEAM) โดยใช้เทคโนโลยีโดรน (หุ่นยนต์อากาศยานและหุ่นยนต์ประเภทอื่น ๆ เป็นต้น) และวิทยาการข้อมูล (Data Science) เป็นสื่อหลัก

Drone SandBox มาจากการร่วมทุนระหว่าง บจก. DevDroneMapper (DDM เป็นหลัก) บจก. Steam of Things (SoT) และกลุ่มนักลงทุน ซึ่ง Drone SandBox เป็น SME Tech-company โดยตั้งอยู่บนพื้นที่เอนกประสงค์ขนาด 1,600 ตารางเมตร (1 ไร่) ใกล้กับมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
ในพื้นที่เอนกประสงค์ Drone SandBox มีทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย

Drone’s Arena (สนามทดสอบโดรนในร่ม)
Drone’s Space (โดรนคาเฟ่)
Parking & Drone Garage (ที่จอดรถและโรงปฏิบัติการซ่อมโดรน)

BASIC AREA : สำหรับผู้เริ่มต้น ขนาดพื้นที่ 8.6 x 6 x 10 m. (51.6 sqm)
ADVANCE AREA : พื้นที่ขนาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ 8.6 x 17 x 10 m. (146.2 sqm)